Förtroende är en stor del i politiken.

Utan väljarnas förtroende får jag och mitt parti inga röster. Utan väljarnas förtroende får mitt parti inte mandat för att styra Sametinget.

Vi vet att ett stort antal samer inte har anmält sig till röstlängden och därför inte kommer att delta i valet den 19 maj. Vi vet också att många väljare inte kommer att nyttja sin demokratiska rätt och rösta. Och vi vet att många väljare resonerar ”Men de har jag ju alltid röstat på…” eller ”Vår släkt har alltid röstat på dem…”.
De kan hålla med om att andra politiker gjort ett mycket bra jobb. De vet ingen som skulle kunna göra det bättre, men trots det så håller de fast vid ”Men de har jag ju alltid röstat på…”.
Stor eloge till alla de som tänker och agerar ”här och nu” och inför varje val tar sig en funderare på vad som är bäst för det samiska folket.

Utan att blanda in för mycket ideologier tycker jag att valet idag är lätt. Sametingets förtroende måste återställas. Det samiska folket måste återfå sina rättigheter och alla samer måste känna samma värde för att kunna känna stolthet och tillhörighet i det samiska samhället.

För mig är valet lätt!

ValkompassOm du inte vet var du ska,
är risken stor att du hamnar
någon annanstans //
Laurence Peters 

För att göra ditt val lika lätt… Kan du läsa våra valprogram.
Landspartiet Svenska Samer, LpSS
Odda Min Geaidnu