Är det löften som visas i debattinläggen ?

För att bli politiker så hjälper det med att vilja arbeta för en förändring av en ohållbar situation. Det har vi haft under många år i Sápmi utan att det samiska politiska systemet klarat av att skapa en förändring. Ofta verkar det som om de ledande politikerna och partierna valt att fokusera på framställa samiska parlamentariker som problemet. Inför valrörelsen 2005 var det flera partiledare som i Oddasat meddelade att de inte skulle samarbeta med de invalda parlamentarikerna för Jakt och fiske samerna. Underförstått verkade det i mina ögon att man hellre skulle samarbeta med svenska företrädare än valda parlamentariker för det samiska folket. Man kan visserligen påpeka olika förhållanden i Jakt och fiske-samernas politiska retorik, men den gång ett parti måste ta ansvar så märker väljaren att det är lättare att uttala retoriken än genomföra densamma. Denna mandatperiodens avslut har haft 2 ledamöter från JoF i sametingets styrelse. Bra för demokratin menar jag eftersom det är direkt parlamentarisk proportionalitet.

Och den politiska debatten som hållits i Sametingets plenum har förändrats jämfört med föregående mandatperioders. För första gången har parlamentarikerna agerat för att använda sig av folkrätten. Det har visserligen inte gått så bra, men attityden och försöken finns där som är på en helt annan nivå än tidigare. Det har skapats ett rätt sorts tänk hos enskilda parlamentariker. Inte att vi ska tycka likadant allihopa men att vi ska använda oss av folkrätten för att försvara och hävda den samiska kulturen.

I det sammanhanget kommer de bloggtexter som finns här inne på DM-info in. Som Sametingspolitiker vill vi visa att det finns en vilja hos oss att förändra olika situationer eller förhållanden i det samiska samhället & kulturen. Alla delar av den samiska kulturen behövs och ingen del är mer värd än någon annan. Just mångfalden i kulturen skapar ett folk med samma mångfald, dvs unga & gamla, kvinnor & män, barn, ungdomar & äldre, samer med alla möjliga traditionella intressen som fiske, jakt, konst, mat-suveränitet, musik, renskötsel, slöjd, sång, teater & traditionell kunskap osv.

Yes-NoVi försöker hålla en så pass klar linje i våra inlägg att Ni som läser den ska kunna se en klar viljeinriktning i mitt och Helenas bloggande men även en uttalad vilja till ett tydligt samarbete. Det är ingen slump att vi kan samarbeta bra med varandra, trots att vi är direkt olika varandra. Det är ju för att vi kompletterar varandra och stöttar varandra i motgång, gläds med varandra i medgång som gör oss starka.
Det är våra visioner som vi synliggör med förhoppningen att Ni som läser detta kan förstå oss lite bättre och kanske dela våra synpunkter.

Och om vi alltid tyckte likadant skulle ju bara en av oss behöva skriva inlägg eller debattera. Det vi delar är en önskan att vi tillsammans i vår politiska krafts dagar kan initiera och delta i en förändringsprocess för att stärka den samiska kulturen och förbättra beslutsfattandet i Sametingets plenum. Även om ingen av oss är partiledare så vill vi visa vår politiska inriktning och att sametingsledamöter visst kan samarbeta. För oss är det viktigt att visa att sametingsledamöter kan samarbeta trots att man är med i olika partier. Hur det blir i slutändan vet vi ju inte. Hur fördelas mandaten mellan partierna, vilka personer blir invalda som förordnade ledamöter, och hur kommer debatten och beslutsfattandet att flyta på i plenumsförhandlingarna ??

Efter den gångna mandatperioden ville vi visa vår vilja som avgående ledamöter och beslöt att tillsammans visa detta på nätet. Vi tar naturligtvis risken att det inte alls uppskattas men vi vågar & måste visa att samarbete behövs för en bättre nästa mandatperiod. Alla våra gamla inlägg som vi gjort under nuvarande  mandatperiod såväl som föregående har försvunnit därför att webbplatsen har lagts ner och sålunda ville vi ha en egen webbplats som vi kan underhålla och bevara.

Vi förenas även i att vi delar synen på hur arbetet ska genomföras i Sametinget.         Tre principer är särskilt viktiga:

-Demokratin; De processer som etablerats ska respekteras med Din rätt att rösta i valet och även parlamenterikernas rätt att rösta i plenum,

-Folkrätten; Sametinget ska bruka folkrätten för att stoppa andra folk att föröda Sápmi och vår kultur,

-Kulturbärarna; Det är enskilda människor som bär kulturen och som tillsammans utgör det samiska folket.                                                                                                           Vi hoppas dessutom att vi kan engagera Er bäste väljare att verkligen delta i valet den 19 maj och antingen brevrösta innan detta datum eller på valdagen söndagen den 19 maj bege Er till närmast belägna vallokal. Din röst gör skillnad!

Rösta söndagen den 19 maj för det Samiska folket och vår kultur,                                   STEFAN MIKAELSSON.