Fuskar alla samiska politiker ?

FuskEn ersättare i Sametingets folkvalda organ har fuskat i sitt civila arbete, han verkar ha låtit andra stämpla in sitt stämpelkort och det utan att själv varit på sitt arbete. Därmed erhållit lön utan att arbeta. Detta är ju oacceptabelt och när väl arbetsgivaren fick reda på detta så fick personen ifråga bland annat avsked på grått papper.

Arbetsgivaren har agerat så att omnämnde person inte längre har sitt arbete kvar, men i övrigt verkar inte några laga åtgärder ha vidtagits. Dvs ingen polisanmälan eller andra åtgärder som anlitande av advokat. Det påstådda brottet verkar inte ha varit värre än att arbetsgivare valde att göra en överenskommelse om att arbetet vid företaget var avslutat. Om detta faller under allmänt åtal är inte känt, det återstår att se. Denne är även ersättare i Sametinget och tjänstgör därmed ibland under Sametingets plenum. Hur påverkar detta möjligheterna att tjänstgöra som ersättare?

I dagsläget saknas medel från plenum till att återta en ledamots eller ersättares rätt till sin position, annat än de fall som berör förtroendevalda. Dvs för de politiker som erhållit en plats i exempelvis Kulturrådet eller Valnämnden. Där kan plenum återkalla uppdraget men det gäller inte för ledamöter och ersättare.

Ersättare erhåller årligen endast en mindre ersättning för sitt uppdrag från Sametinget och måste därför skaffa sig en inkomst på annat sätt. De flesta ledamöter och ersättare lever mitt ute i det svenska samhället och väldigt ofta efter svenska normer. Därför borde man inte bli speciellt förvånad över att samer tar efter mycket från det svenska levnadssättet. Ibland blir det dessutom helt fel och med sannolikhet gränsande till visshet kommer det att bli fel fler gånger. Människor gör fel och tyvärr så gäller det inte bara för sametingsledamöter och ersättare.

Jag försvarar inte ersättarens agerande men däremot rätten för folkvalda och deras ersättare till att få utöva ledamotskapet eller ersättarskapet. För ett formellt agerande så borde Sametinget ha etablerat ett organ som handhar denna sortens frågor. Det har diskuterats och även motionerats om det, men något resultat mer än dokument verkar inte ha blivit resultatet. Sametingsordningen ger ordförande rätt att avvisa en ledamot ur plenum som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Men utöver det finns inga sanktionsmöjligheter mot den enskilde. Man kan naturligtvis tänka sig att plenum gör ett uttalande i saken. Men precis som angetts ovan så vore det önskvärt med inrättande av ett organ som handhar dessa sortens frågor. Alternativet är att ett befintligt organ ges i uppdrag att handha detta ämnesområde och då med förstärkt budget. Nu går det inte just i dagsläget efter sista ordinarie plenum under mandatperioden att skapa detta organ, utan får som mycket annat läggas på framtiden.

Man kan inte med fog påstå att alla ledamöter & ersättare fuskar, men trots det är den politiska internkontrollen och upparbetningen av regler & praxis är mycket viktig för att synliggöra Sametingets vilja. Den samiska allmänhetens förtroende för oss politiker måste förstärkas och det kan man göra endast genom framtagande av regler, processer och rutiner. (För att sedan försöka tillämpa dessa). Att driva olika summariska processer i media gagnar ingen och ger litet resultat som kan användas som råd eller policy för framtida förhållanden.

Och det är det som dagens debatt med klarhet har visat behovet av.

Stefan Mikaelsson.