Sametingsvalet närmar sig med stormsteg!

20130409

40 dagar kvar till Sametingsvalet.

Alla som vill rösta i valet till Sametinget måste finnas med i röstlängden.  Sametingets valnämnd upprättade den 26 februari en slutlig röstlängd för valet till Sametinget 2013. I röstlängden finns 8322 personer.
Valmyndigheten skickar ett brev till alla röstberättigade ca 30 dagar före valdagen som innehåller röstkort, omslagskuvert, valkuvert, valsedlar och information.

Vallokaler
Vallokaler finns på ett antal orter i Sverige. Som väljare kan jag rösta i vilken vallokal som helst på valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vallokalerna ska ha öppet för röstning kl. 8-20.
Ta med legitimation, röstkort och ytterkuvert.

Brevrösta/Poströsta
För att brevrösta behöver väljaren även två vittnen. Dessa personer ska vara över 18 år och får inte vara väljarens make/maka eller väljarens barn.
1. Väljaren gör i ordning sin röst genom att lägga ner en valsedel i ett valkuvert.
2. Valkuvertet ska sedan i vittnenas närvaro läggas ner i röstkortet/ytterkuvertet, som klistras igen. Därefter ska väljaren och vittnena fylla i uppgifterna utanpå röstkortet/ytterkuvertet.
3. Väljaren ska stoppa röstkortet/ytterkuvertet i ett särskilt omslagskuvert, klistra igen omslagskuvertet och till sist posta brevrösten senast valdagen, dvs. söndagen den 19 maj 2013. Adressen till Länsstyrelsen i Norrbottens län står förtryckt på omslagskuvertet och portot är betalt.

Sidhuvud S&H 2