Skillnad på bemötandet av samer…

Hur vi bemöter varandra och hur vi blir bemötta är en demokratifråga.
Under mandatperioden 2009-2013 har man tydligt kunnat märka brister i både jämställdheten och i jämlikheten. Från talarstolen har sagts många bra saker men också många mindre bra saker. Ett exempel är att efter att en ungdomspolitiker talat, går en äldre politiker fram och säger – Det är bra när ungdomen talar, men det är vi äldre som har kunskap och förstånd… Bara för att det inte ska bli missförstånd, så är det min personliga tolkning av det jag hörde och inte ordagrant översatt.
Likaså har det sagts – Ni som inte arbetar i rennäringen förstår ingenting och kan ingenting om detta. Ni borde inte få delta i beslut som gäller rennäringen… Även detta är min personliga tolkning av det jag hörde.smilgubbe4

Debattklimatet kan många gånger vara hårt och det är inget fel med det. Men när vi kränker och inte behandlar varandra likvärdigt, då är gränsen passerad.

Sametinget har antagit ett jämställdhetsprogram och man har också sagt att man ska arbeta med jämlikhet. Kön, ålder, yrke eller bakgrund ska inte vara avgörande i hur man bemöts eller vilka åsikter man får ha. Under kommande mandatperiod måste detta vara en del av grunden för att få ett fungerande och trovärdigt Sameting.
Man eller kvinna, ung eller gammal har samma värde. Vilken bakgrund vi har eller vilket yrke vi har är av mindre betydelse. För att höja kvalitén i debatter och beslut bör man i sin analys väga in vilka följder besluten får för män, kvinnor, gammal eller ung. Alla har rätt till sin åsikt och det är endast tillsammans som ett folk vi kan göra förändringar för framtiden.

NäveHur ”angriper” vi då bemötandet mellan samer och samer… För min egen del kommer det att innebära att ”knyta näven i fickan” och inte svara eller bemöta i frustration. Kort och gott gäller det att inte bli provocerad och gå i försvar. Min bakgrund och mina erfarenheter kan påverka hur jag tolkar det jag hör. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. En motfråga kan vara – Jag tolkar att du säger ” _ _ _ _ _ _ _ _” Stämmer det? Genom den frågan öppnar jag upp för ett förtydligande och får möjlighet att tänka till på det som jag hörde. Lyssna ur flera perspektiv är också ett bra knep för att inte skapa feltolkningar, aggression och frustration.

Jag tror att respekt och ödmjukhet också är en del av lösningen. Kan vi bara respektera att vi är olika, har olika bakgrunder och lever olika så är jag övertygad om att ”klimatet” i Sametinget kommer att förändras till det bättre.
Vi vill alla stärka det samiska folkets rättigheter. Det är en sak som vi är överens om.  Steg 1 måste då vara att ändra attityden mot varandra och se det samiska folket som en helhet. Min övertygelse är att alla har något att bidra med på denna resa ”Samer – ett urfolk i Sverige med rättigheter”.
Åh innan någon hinner ”tänka” – Vad kan en same från Skåne bidra med??? Jo, jag är duktig på t.ex. siffror, organisation och mötesteknik. Jag har ett nätverk som kan vara bra när man vill stärka den samiska näringen och jag har ett engagemang när jag blir förtroendevald.
Jag vet också att vi är många utanför näringen som har kunskaper som är positiva för det samiska folket. Det kan t.ex. vara jurister, ekonomer, affärskvinnor/män, duktiga förhandlare, forskare med flera… Alla kan bidra med något för att stärka det samiska samhället, de traditionella näringarna och hela det samiska folket. Men en förutsättning är att alla måste bli bemötta och respekterade för den de är.