Hemlängtan och skattepengar…

Pengar kan användas på många olika sätt och vi gör alla olika prioriteringar utifrån vår verklighet och det som vi anser är viktigt.
Många gånger säger vi att det är viktigt och det är viktigt, men tyvärr vi har inga pengar… Och det är säkert en del av sanningen.
Jag och många med mig, vill att medel avsätts för hälsa-ohälsa, katastrofskyddsersättning och repatriering (återförande av samiska kvarlevor till Sápmi), men tyvärr blir det bortprioriterat på grund av att medel saknas.
Varg

Myndigheten, Naturvårsverket, har pengar och de använder dem till att bland annat flytta vargar kors och tvärs i landet. Varje flytt beräknas kosta drygt en halv miljon. Dessutom promenerar allt för många av dessa vargar hem igen. En del vargar blir flyttade flera gånger, viket är kostnader i mångmiljonklassen. Efter att vargen har flyttats och promenerat hem igen händer det att vargen blir avlivad. ”Bortkastade” skattepengar får man nog anse.

Varför avlivas då inte vargen på en gång?
Enligt Narturvårdsverket:
* Den svenska vargstammen är i dagsläget inavlad så därför kan en varg med ”ny” genetisk uppsättning flyttas till en ny stam för att stärka avelsmaterialet…
* Vargar kan också flyttas då de är ett hot mot tex. renar i området de befinner sig i…

Vet inte riktigt hur man tänker när man ska stärka avelsmaterialet… Om en varg med nytt blod flyttas och parar sig med en inavlad varg så blir inavelskoefficienten lägre. Men nästa generations vargar parar sig troligen med vargar från samma stam och vips så ökar inavelskoefficienten igen… Om man nu så gärna vill ha en livskraftig och frisk vargstam, så vore väl det bästa att skjuta bort de flesta inavlade vargarna. Sen tillför man nytt blod och inavelskoefficienten minskar. Sverige skulle då få en stark och livskraftig vargstam som inte behöver vara så stor.

Vad gäller att flytta vargar på grund av att de är ett hot mot tex renarna i området, så har det visat sig vara en mindre bra åtgärd. Vargen vandrar hem igen eller så hittar den på sin vandringsväg ett annat skafferi med boskapsdjur… Vargen stannar där maten finns och då är frågan. Vem vill föda upp varg och andra rovdjur med sitt boskap… Ingen skulle jag tro.

Jag ser två allternativ:
1. Skjut ut den inavlade vargstammen och bygg en stark och livskraftig stam som inte behöver vara så stor.
2. Skapa ett nytt yrke: Rovdjursuppfödare som har till uppgift att föda upp mat till rovdjuren. Hur den verksamheten ska bli ekonomiskt bärande låter jag vara osagt… Kan bara önska dem lycka till!