GLAD PÅSK TILLÖNSKAS OSS ALLA!

TulpanerVårsolen har äntligen kommit och skiner på oss. En lång tröttande vinter har uthärdats och mörkret får äntligen ge vika för ljuset och vinden. Det är verkligen kontraster mellan den mörkaste delen av vintern och denna årstid som mer och mer börja gå över från vårvinter och till vår. Solens strålar som glänser mot den vita snön gör det extra ljust, och ibland är solglasögon nödvändiga. När väl sydvästliga vindar för upp den varmare luften och snön sakta börjar tina bort så förändras det fina skidföret och förfallotiden börjar för en kort tid. Men så länge det är kyliga nätter som gör att all snö inte smälter på en enda gång, undvikes avskurna vägar och ras med mera.

Lite grann känns det så för mig som politiker. Äntligen har en lång och tröttande mandatperiod tagit slut och Sametinget går mot en ny vår. Vi som idag är registrerade på Sametingets röstlängd kommer med början den 19 april att erhålla vissa handlingar och skriftligt material. Dessa handlingar (röstkort, omslagskuvert, valkuvert, valsedlar & information) kommer att göra det möjligt att brevrösta genom att sända Din röst med post till Länsstyrelsen i Norrbottens län eller gå till en närbelägen vallokal för att rösta därstädes.

Mer om detta kan Du läsa på Valmyndighetens webbplats på nedanstående länk:

http://www.val.se/sameting2013/rosta/index.html

Det är möjligt att göra fel och därför är det bra att i förväg läsa igenom instruktionerna om hur man ska brevrösta. Som jag ser det är det fortfarande värt att rösta i Sametingsvalet och ge största möjliga legitimitet till Sametingets folkvalda organ. Samtidigt som detta sker så är ett högt valdeltagande ett uttalande från väljarkåren att man inte accepterar den kolonialism som än idag utgår från centrala europeiska organ & myndigheter. Vi enskilda samer har alla ett val att göra; vill vi ha ett starkt Sameting som utmanar de kända svenska strukturerna & förhållanden som vi samer är vana med och som kanske känns tryggt och säkert?

Mitt ställningstagande har jag redan gjort, och det är att tillsammans med andra progressiva och samarbetsvilliga politiker ta ställning för att rädda vår kultur från fortsatt förstörelse och för kommande generationers välbefinnande. Vi måste helt enkelt se till att den förstöring av naturen, dvs land och vatten som den fria rörligheten av varor tjänster och kapital genererat, stoppas.

Rösta i Sametingsvalet den 19 maj–

”Solsken och fågelsång, det var Samelandet och minnena vänder tillbaka om och om igen”  (Boares Muito, Deatnogátte Nuorat).