Kollapsen i Sápmi.

Idag var jag på styrelsemöte i min egen sameby. Jag har ju förmånen att få vara medlem i en sameby och har egna renar som i mitt eget registrerade renmärke frodas och förökar sig, så att det finns bra matrenar och renar till avsalu för uppköpare eller som livrenar. Men inget kan vara mer felaktigt att inneha den tron.

Kalv diarSamebyns ordförande redovisade den offentliga statistiken över slaktade renkalvar, från drygt 1200 år 1997 och ner till drygt 400 år 2007. På 10 års tid har en välmående liten sameby med en balanserad renhjord omvandlats till det motsatta. Marker och vatten har förötts och det är inte längre möjligt att bedriva en välordnad renskötsel på samma sätt som för 20 år sedan. EUs regler för den interna marknaden har slagit sönder den samiska kulturen.

Med detta menas att om man förändrar naturen med land och vatten på ett så kraftigt sätt och på sådana stora arealer över större delen av det som vi samer kallar för vårt hemland; Sápmi. Så borde man inte bli överraskad om detta får konsekvenser. En konsekvens är att renskötsel påverkas kraftigt eller rent av försvinner. En annan konsekvens är att vi enskilda samer inte längre har den traditionella tillgång till våra marker och territorier som våra föräldrar eller far- och mor-föräldrar hade.

Det borde vara tillåtet för alla enskilda samer att bygga kåta – koja invid sin fiskesjö för att hävda sina föregångares samiska rätt. Det borde inte vara tillåtet att mitt i Europeiska Unionen med Nobels Fredspris, få förstöra grundvalen för den samiska kulturen och för det samiska folket; dvs vår tillgänglighet till naturen med land och vatten. Det borde inte få vara tillåtet att använda sig av ”Smash-&-Grab”, dvs slå sönder den samiska kulturen med hjälp av kolonialistisk lagstiftning för att därefter stjäla landet med alla naturrikedomar.

Vi samer kan inte längre förlita oss på den europeiska demokratin, för den har inget att erbjuda till oss annat än arbeten i den tillväxtekonomi som baseras på andra människors olycka & fattigdom. Hårda ord kan vän av ordning anse, men om varje människa på jorden skulle ha samma levnadsstandard som den genomsnittlige europén, hade det behövts 4 jordklot.

Jag väljer att avsluta med föregångaren, visionären & pionjären Elsa Laulas ord som jag fullt ut delar & verkar för:

”När vi står en och en kan vi föga eller intet uträtta. Gemensamt har vi dock ett intresse, och detta intresse måste förenas och bli en makt” (Elsa Laula 1904)

Rösta i Sametingsvalet den 19 maj, STEFAN MIKAELSSON.