Politik är inte svart eller vitt…

Politik handlar om att utifrån de regler och lagar som gäller skapa processer, använda taktik och fatta beslut. Men det räcker inte. Det ska vara demokratiska beslut och i en demokrati utgår makten från folket. Det vill säga ”folket” väljer genom val vilka politiker som de vill ska leda taktiska processer och fatta beslut. I en demokratisk process gäller det att lyssna, förhandla, kompromissa och ta så bra beslut som möjligt… för folket.

Samhörighet och samråd är ord som stärker en förening, en organisation och ett folk. Dessa ord inrymmer väldigt mycket som måste finnas med i det politiska arbetet.

Jing JangAlla strävar vi efter att känna samhörighet. Samhörighet kan se olika ut från person till person. Ålder, kön, familj, yrke, erfarenheter är viktiga faktorer som påverkar innebörden av ordet samhörighet. Med samhörighet skapas delaktighet och relationer till andra människor.
Samråd är även det ett ord som kan se olika ut från person till person. Men grunden för ett lyckat samråd är ändå att man pratar, lyssnar och diskuterar. Ett gemensamt mål eller en gemensam vision kan vara en grund för samrådet. Men det kan också var just detta som man ska komma fram till.

Samisk politik – Samhörighet – Samråd
Sametinget är den samepolitiska arena. Här ska både samhörighet och samråd råda. I den perfekta världen hade det fungerat och eniga beslut hade kunna tas. Men vi lever inte i den perfekta världen. Och det kanske är tur, för det är våra olikheter som gör att utvecklingen går framåt. Tittar man lite djupare på varje parti så kan man även där se att total enighet i samtliga frågor inte finns.
Åter igen är det ålder, kön, familj, yrke, erfarenheter som påverkar oss till att ha olika uppfattningar och åsikter. Att vi är olika och har olika åsikter är viktiga ingredienser i den politiska processen.

Vinsten är just den att vi är olika och att vi väljare får möjlighet att kryssa olika personer. Därför är det viktigt att om jag känner – ”Den här personen tror jag på och har förtroende för” – kryssar honom eller henne. Det är vårt sätt som väljare att både välja parti men också välja personer som vi har tilltro till.

Politiken är inte svart eller vit och inte heller rätt eller fel. Allt styrs av regler, lagar och hur vi är som personer. Ett pussel som inte alltid är så lätt att få ihop, men som genom samhörighet och samråd oftast går att lösa.