GRATULERAR PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN DEN 8 MARS

Den 8 mars är den internationella kvinnodagen som firats runt om i världen sedan 1978. Är detta något för de rikaste länderna i världen frågar säkert vän av ordning? Mitt svar är ja. Fortfarande har kvinnor i Sverige en mängd olika lagar och förordningar som inte är anpassade till jämställda förutsättningar. Kvinnorna i Sverige lider dessutom av ett dåligt bemötande och behandlande från olika män.

Visserligen är det inte alla män som missköter sig, men tillräckligt många och tillräckligt ofta för att det ska vara ett samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor skamligt och förnedrande och fler män i ledande ställning borde ta avstånd från detta. Våld mot kvinnor bedöms av svenska domstolar på ett helt annat sätt än tex ekonomisk brottslighet. I de flesta fall får våld mot kvinnor en helt annan straffskala då det gäller ekonomiska ersättningar till offret jämfört med med ex-vis ersättningar till staten för ekonomisk brottslighet.

Man kan vänja sig vid det mesta och trots att lagstiftaren har intentionerna att förbättra lagar och säkerheten för invånarna i landet, så är det alldeles för segt system för att en förbättring ens kan noteras. Detta trots att det allmänna medvetandet om mäns våld mot kvinnor och den reaktion detta medför till exempel på sociala medier, så segar lagstiftaren ner processen. Den dagen då det uppfattas att det allmänna intresset är ett motstående intresse i förhållande till Sveriges riksdag, den dagen dör demokratin.

Således borde de män och kvinnor som är uttalat feminister, låta partipolitiken stå tillbaka och börja samarbeta med fler riksdagsledamöter för att förändra och förbättra jämställdheten i lagar och förordningar samt i olika av statens strukturer & organ. Vi har redan väntat alldeles länge !

Urfolksdimensionen finns som vanligt i mina tankar. Flickor och unga kvinnor bland världens urfolk tillhör den mest utsatta gruppen bland urfolken. Trakasserier, hot, kränkande behandling, våld osv är för många en del av vardagen. Att högtidlighålla internationella kvinnodagen på hemmaplan är också för att hedra våra systrar runt om i världen. Varje gång vi män i Sverige tar avstånd från mäns våld mot kvinnor, eller försöker förändra vårt eget agerande så verkar vi för alla kvinnors mänskliga rättigheter. Som till exempel att vänja oss av med ord eller handlingar som uppfattas som sexistiska eller grabbiga. Varje gång vi gör det så gör vi det som ett spirituellt stöd också för våra systrar runt om i världen.

Sexualiseringen av det offentliga rummet är inte vad som vare sig främjar jämställdhet eller demokrati. Det är dessutom det motsatta till vad som kan benämnas som ”snille och smak”. Den massiva reklamen som utsätter oss EU-medborgare för en intensiv påverkan gör att vi vänjer oss och att vår medvetenhet sjunker och tröskeln för agerande höjs. Yttrandefriheten inskränks inte om man inför medmänsklighet som modell och inte medger den fria rörligheten av varor tjänster och kapital att härja utan regleringar i det offentliga rummet.

Detta var några problem, men trots allt är det en dag att fira och vara glada. Vi har skaffat oss betydligt mer kunskap jämfört med det året då internationella kvinnodagen firades för första gången. Kunskap och medvetenhet utgör grunden för en rörelse för en förändring i lagar, i olika organ och hos själva. Den starkaste kraften för en bestående förändring, är när vi skapar den inom oss, för den överförs till kommande generationer för ett jämställt och rättvist samhälle i framtiden. Än en gång; Gratulerar på internationella kvinnodagen 2013.

STEFAN MIKAELSSON

Comments are closed.