Därför lämnar jag Vuovdega-Skogssamerna

Först och främst vill jag tacka alla medlemmar för förtroendet och tack till alla er som stöttat mig när jag som bäst behövt det. Det har inte varit så lätt alla gånger och den sista tiden har ett råd som jag fick när jag tackade ja till partiledarposten gjort sig påmind.
”Flicka lilla, du ska ta allt med en stor nypa salt och utgå från att alla ljuger och vill dig illa”. Inget uppmuntrande råd precis, men rådet visar lite på de konflikter och brist på tilltro som finns inom den samiska världen.

Anledningen till att jag lämnar partiet är flera, men den största och avgörande är att partiet vid två årsmöten tagit beslut som jag inte kan ställa mig bakom eller förlika mig med. Vid det första årsmötet, där jag deltog, reserverade jag mig mot beslutet.
2011-08-06 Årsmötesbeslut: § 20 Årsmötet beslutar att partiet står fri och obunden från andra partier, samt att Sametingsledamöter inte deltar i beslut gällande styrelseval och styrelseskick.
2012-09-01 Årsmötesbeslut: § 20 Årsmötet beslutar att föregående årsmötesbeslut § 20 kvarstår, samt att frågan om partiets ställning gentemot andra partier, vad gäller samarbete och samverkan, upptas till diskussion vid nästa årsmöte.

Jag anser att genom dessa två årsmötesbeslut visar Vuovdega-Skogssamerna att de inte vill samarbeta med andra partier och inte heller delta i den demokratiska processen att välja styrelse och styrelseskick.  Sametingets styrelse har ett stort ansvar och det är för mig en självklarhet att man i ett demokratiskt samhälle deltar i alla viktiga beslut. Lika självklart är det att man samarbetar i de frågor där det är möjligt. Samerna är ett litet urfolk och för att i olika sammanhang göra vår röst hörd måste vi samarbeta.

Andra anledningar till att jag väljer att lämna partiet är att flera styrelsebeslut och även årsmötesbeslut inte följs. För mig är ett taget beslut viktigt. Besluten ska följas och om jag inte har reserverat mig mot beslutet så står jag bakom det.  Detta respekteras inte inom Vuovdega-Skogssamerna.
I augusti 2012 skrev jag ett brev till styrelsen och årsmötet (2012-09-01), med nio konkreta frågor angående bland annat beslut som inte följs. Dessvärre har jag än idag inte fått svar på detta brev.

// Helena Dådring
2013-03-01

Comments are closed.