16 vargar ska dödas…

Saxat från Riksdag & Departiment 4 feb 2013

Naturvårdsverket har bestämt sig: 16 vargar i åtta utvalda revir får fällas i år. Nu återstår att se ifall EU-kommissionen anser att jakten bryter mot Art- och habitatdirektivet, i så fall riskerar Sverige att dras inför EU-domstulen och dömas till dryga böter.